top of page
  • Writer's pictureTOPCT

SASTANAK NA TEMU "UPRAVLJANJE DESTINACIJOM"Turistička organizacija Prijestonice Cetinje je, u saradnji sa timom organizacije Feel IQM organizovala sastanak za turističku privredu grada.


Tim organizacije Feel IQM, koja sprovodi projekat, prezentovao je sve pojedinosti projekta predstavnicima turističke privrede Cetinja. Tokom sastanka prisutni su se upoznali sa dosadašnjim rezultatima projekta, planiranim aktivnostima i smjernicama za unapređenje kvaliteta.


Riječ je o projektu “ Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji” kojim je predviđena sveobuhvatna analiza kvaliteta u svim segmentima turističke ponude, koja se po prvi put sprovodi u našoj zemlji i koja ima za cilj podizanje nivoa kvaliteta usluga i proizvoda u turizmu.


Projekat integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji započet je kao pilot faza za dvije destinacije, Kotor i Cetinje, u kojima je sprovedeno mjerenje online reputacije, odnosno analiza recenzija koje su turisti objavili na globalnim platformama za putovanja. Osim toga, sprovode se i ankete u Kotoru i Cetinju o zadovoljstvu njihovih stanovnika trenutnim razvojem turizma.


Pored mjerenja online reputacije i anketiranja stanovništva, ovim projektom, između ostalog, predviđene su i marketing analize turističkih organizacija, edukacije prilagođene potrebama turističkih subjekata, standardizacija turističkih usluga i proizvoda kao i brojne druge aktivnosti.


Organizacija Feel IQM, koja sprovodi ovaj projekat za potrebe NTO CG, pridružena je članica Svjetske turističke organizacije i Svjetskog savjeta za putovanja i turizam, a nosilac je i brojnih nagrađenih projekata u svijetu.


8 views0 comments

Comments


bottom of page